Tjenester                    Kunder                Om Potensial                Kontakt oss            Hjem

TJENESTER

Endringsprosesser
  • Vi gjennomfører analyser basert på intervju
  • Vi hjelper til å planlegge en prosess for å jobbe med resultatene og finne omforente løsninger
  • Vi veileder ledere gjennom prosessen
  • Vi legger spesiell vekt på tett og god kommunikasjon
  • Vi evaluerer resultater
Lederveiledning
  • Vi veileder ledere/ledergrupper ved spesielle behov/i spesielle situasjoner og generelt som en utviklingsprosess
Kontakt:  |  Maud Krag tlf: 922 44 846  |  mk@potensial.no