Tjenester                     Kunder                 Om Potensial                 Kontakt oss             Hjem

POTENSIAL - FINN DIN STYRKE

Vi arbeider med fokus på resultatforbedring , måloppnåelse og attraktivitet.
Det er dokumentert at:

- Bedrifter som utvikler strategi basert på kompetanse i organisasjonen lykkes best
- I bedrifter som lykkes er strategi og kultur sider ved samme sak
- Den økonomisk vellykkede bedriften kjenner sine menneskelige ressurser like godt som sine finansielle ressurser, og setter dem inn der de gir best avkastning
- Ledere som rekrutterer bevisst for å styrke kompetansebasen vinner
- Ledere som utvikler og bruker ulikheten hos medarbeiderne lykkes best
- Ledere som veileder sine medarbeidere utvikler lojalitet og attraktivitet
- Riktig kommunikasjon skaper tillit
- Karriere er å bruke ressursene sine variert
Vi legger vekt på
- Korte og konkrete rapporter, lite papir
- Mye kommunikasjon
- Mer handling
- Effektiv bruk av kompetanse
- Raske resultater

Vi arbeider best når
- Det er vilje til reelle endringer
- Når vi har krevende kunder
- Når det fokuseres på resultater og avkastning av tiltak
- Når tidsfaktoren spiller en stor rolle
- Når oppdragsgiver vil være premissgiver

Kontakt:  |  Maud Krag tlf: 922 44 846  |  mk@potensial.no