Tjenester                    Kunder                Om Potensial                Kontakt oss            Hjem

OM POTENSIAL

I et skiftende marked har evne til å tolke og gjennomføre endringer konsekvenser for resultatene. Potensial har omfattende ledererfaring på strategisk og operativt nivå som gjør oss i stand til å forholde oss til endringsprosesser med stor presisjon og gjennomføringsevne i ulike prosesser i organisasjoner.

Å beskrive ledelse, kompetanse og kultur krever inngående teoretisk og praktisk erfaring foruten markedskunnskaper. Gjennom omfattende studier, praktisk erfaring, som foreleser ved universitet og høyskoler og gjennom metodearbeid på seniornivå i analyseinstitutt, har vi et solid utgangspunkt for å gjennomføre omfattende analyser. Denne kompetansen brukes sammen med våre kunnskaper og erfaringer i arbeid med hvordan den interne kritiske kompetanse bidrar til resultatforbedringer.

Senioritet som leder og konsulent gjør at vi kan arbeide på et bredt område. Vi har erfaringer fra store og små virksomheter og fra arbeid med enkeltpersoner, grupper, avdelinger og mellom avdelinger. Vi har erfaring fra teknologitunge virksomheter, driftsorganisasjoner, kjedevirksomhet, media, shipping, finans og innovasjonsvirksomhet. Resultatene vi har oppnådd har direkte konsekvens på bunnlinjen. Vi er vant til å arbeide med høy presisjon under stort tidspress.

Vår forretningside er å skape betydelige konkurransefortrinn gjennom utnyttelse av menneskelige ressurser, og til enhver tid ligge i front med utvikling av verdiskapende tjenester.

Vi arbeider i et utstrakt nettverk med virksomheter og enkeltpersoner som utfyller vår kompetanse.
Kontakt:  |  Maud Krag tlf: 922 44 846  |  mk@potensial.no